0001 NORWICH MASTERPLAN

Project Omschrijving

Visualisatie van het Masterplan voor woonwijk Thickthorn, Norwich Research Park en Norwich Medical Park in Engeland.

Het doel van dit Masterplan is een duurzame en toekomstbestandige gemeenschap te ontwerpen. Door het creëren van een symbiose tussen werk en woonruimte wordt onnodig reizen vermeden. Andere belangrijke thema’s voor de woonwijk zijn; diversiteit in woonmilieus, een hoogwaardige openbare ruimte, een goede ontsluiting, het aanbieden van een goed voorzieningenniveau waaronder diverse winkels, twee primary schools, een secondary school en horeca.

Project Details